ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ ม.ค. 54

เดือนมกราคมที่ผ่านมา เด็กๆได้ทำงานศิลปะสนุกสนุกหลายอย่างทั้งปฏิ ทินปีกระต่าย ประดิษฐ์กระปุกออมสินน้องกระต่าย โดนัทปีใหม่  ได้ปั้นคุณลุงจระเข้น่ารัก ทำ

มังกรพ่นไฟ และเมอเมดแสนซน ครูเล็กจะทยอยนำมาลงให้ดูกันนะคะ

Leave a Reply